FINANČNÉ ODMEŇOVANIE PRACOVNÍKOV

FINANČNÉ ODMEŇOVANIE PRACOVNÍKOV je dôležitá personálna činnosť aj z ekonomického aj z psychologického hľadiska. Je spojená s postavením, uznaním. Pôsobí ako silný motivačný prostriedok. Na to, aby finančná odmena pôsobila motivačne, musia ľudia veriť, že za svoj čas, úsilie a prácu, ktoré venujú organizácií, budú spravodlivo odmenení.

V súčasnosti je tiež dôležitá úloha aj v nefinančných odmenách: poskytovanie zamestnaneckých výhod, postup, možnosť rozhodovať, pochvala.

Systémy odmeňovania – ide o spôsob stanovenia miezd a platov, prípadne aj zamestnaneckých výhod. Systém slúži ako prostriedok kompenzácie pracovníkov za odvedenú prácu. Plní aj ďalšie funkcie:
• musí prispieť ku konkurencieschopnosti podniku
• zaujať kvalitných uchádzačov o zamestnanie
• stabilizovať pracovníkov
• odmeňovať pracovníkov za lojalitu
• stimulovať k zvýšeniu kvalifikácie
• motivovať

Pri vytváraní systému odmeňovania sa musí odpovedať na tieto otázky:
1. Čo chce podnik pomocou systému dosiahnúť?
2. Čo pracovníci od systému očakávajú?
3. Ktoré vonkajšie faktory budú vplývať na systém?

Odpovede umožnia konkretizovať najdôležitejšie princípy systému, a to :
• úroveň miezd v porovnaní s ostatnými organizáciami
• vnútorná štruktúra miezd v náväznosti na hodnotenie práce
• odmeňovanie prac. v náväznosti na hodnotenie pracovníkov

Formy odmeňovania:
– doplnkové formy
– zamestnanecké výhody
– riadenie a kontrola miezd a platov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥