Ekonomická pridaná hodnota EVA – Economic value added

Poznáme 2 prístupy k hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku:

  1. tradičný prístup vychádza z rentability vlastného imania ROE – return on assets. Viac sa o tradičnom prístupe dočítate v článku Hodnotenie finančnej výkonnosti.
  2. ekonomická pridaná hodnota EVA – economic value added

Ekonomická pridaná hodnota EVA

EVA – ekonomická pridaná hodnota – je ekonomický ukazovateľ finančného zdravia a finančnej kondície, anglicky Economic value added. Ukazovateľ EVA považuje za novovytvorenú hodnotu ekonomický zisk, dôležitú úlohu tu zohráva ROE – return of equity – návratnosť vlastného kapitálu a VK – vlastný kapitál.

Vzorec pre výpočet EVA

Ekonomickú pridanú hodnotu vypočítame podľa vzorca: EVA = (ROE – re) x VK

Pričom re je alternatívny náklad vlastného kapitálu

Alternatíva ekonomickej pridanej hodnoty: EVA = ČZ – VK x re

Pričom VK x re – náklady vlastného kapitálu v absolutnom vyjadrení.

Ekonomické náklady, ekonomický a účtovný zisk

Rozdiel medzi ekonomickým a účtovným ziskom: ekonomický zisk = výnosy – ekonomické náklady

Ekonomické náklady = účtovné náklady + náklady obetovaných príležitostí

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥