VYPRACOVANIE A REALIZOVANIE INZERTNÉHO A REKLAMNÉHO PROGRAMU

Inzerciu a reklamu (IaR) definujeme ako akúkoľvek platenú formu neosobnej prezentácie a podpory myšlienok, tovarov a služieb konkrétnym investorom.
Organizácie riadia IaR rôznymi spôsobmi? V malých firmách- pracovník predaja alebo mrkt oddelenie, vo veľkých firmách- vlastné propagačné oddelenie. Využívajú sa aj externé reklamné agentúry.
Pri tvorbe IaR programu musia manažéri mrkt začať definovaním cieľového trhu a motívov kupujúcich. Potom môžu pristúpiť k 5 hlavným rozhodnutiam, známych ako 5 M:
• Poslanie (mission): aké sú ciele IaR?
• Peniaze (money): koľko môžeme investovať?
• Správa (message): aká správa by mala byť odoslaná?
• Média (media): aké média by mali byť použité?
• Merítko (measurement): podľa akých kritérií by sa mali hodnotiť výsledky?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥